ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

ਕੁੱਤਾ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ।
ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਫ਼ਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 1681 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮੂਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ। ਨਿਊਰੋਟਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਮੰਨਿਆ।

ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਫ਼ਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁੱਤਾ ਇਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *